Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis komise z 17.7.2020

Zápis komise spžeření z termínu17.7.2020.
 1. Návrhu termínů mezinárodních závodů v roce 2021. Komise spřežení doporučuje schválení termínů mezinárodních závodů pro rok 2021 a to :
  • CAI-A Písečné 20.-23 .5. 2021
  • CAI-A Nebanice 15.-18. 7. 2021
 2. Je připravena žádost o výjimku udělení trenérské licence pro L. Jirgalu a J. Nesvačila. Komise předkládá VV ČJF k projednání.
 3. Komise spřežení navrhuje pro MS čtyřspřeží Valkenswaard v termínu 7.- 11. 10. 2020 jako vedoucího družstva J. Pavla. Pro MS jednospřeží Pau v termínu 21.-26.10. 2020 navrhuje T. Ječnou (náhradník B. Trojancová).
 4. V návaznosti na bod 3. se komise shodla na vytvoření seznamu možných zájemců o funkci vedoucího družstev a vytvoření postupového klíče pro jejich nominaci na rok 2021.
 5. Bude předložená žádost VV ČJF o poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 80 000,-Kč pro pořadatele CAN Nebanice. Zdůvodnění žádosti: Přes nepříznivou situaci, která neumožnila tradičnímu pořadateli uspořádat mezinárodní závody, se mu v rámci podpory vozatajského sportu u nás povedlo uspořádat národní závody s tím, že byl zabezpečen jejich vysoký standard. Závody proběhly s mezinárodní účastí závodníků z Maďarska, Holandska, Německa a Rakouska a ohlasy na tyto závody jsou vysoce pozitivní a jsou zahraničními účastníky prezentovány veřejně i na mezinárodním fóru (Hippoevent). Zvýšené náklady nemohly být letos kompenzovány ze sponzorských příspěvků a tak věříme, že VV zváží a pochopí tuto situaci a pomůže podpořit osvědčeného a tradičního pořadatele mezinárodních závodů spřežení v ČR.
 6. J. Pavel byl pověřen přípravou výjezdu na MS čtyřspřeží a jednospřeží včetně zajištění reprezentačního oblečení.
 7. Komise projednala písemnou žádost paní Ilony Matouškové ve věci zařazení na seznam komisařů ZZVJ-A. Komise pověřila J. Kunáta, aby do příštího zasedání prověřil podmínky, podle kterých se stanovují komisaři, a podle těchto informací komise bude dále postupovat.
 8. Jaroslav Pavel informoval o splnění úpravy pravidel pro povolení nafukovacích kol na kočárech pro oficiální soutěže. Tato úprava bude vydána jako příloha pro rok 2020 (halové zimní soutěže) a zapracována do pravidel pro rok 2021, bude předáno legislativní komisi ke schválení.
 9. Komise předloží žádost generálnímu sekretáři ČJF o vznesení dotazu na FEI, za jakých podmínek lze certifikovat měřící místo pro pony za účelem vytvoření tohoto místa v ČR.
 10. P. Drbohlav informoval komisi o problémech s měřením času v maratonové části v CAN Čakovičky. Komise přizvala k jednání p. Matouškovou, která byla v roli hlavní rozhodčí na uvedených závodech. V diskusi byly rozebrány možnosti nápravy, aby se zabránilo opakování situace. Doporučila informovat pořadatele a probrat s ním možná pochybení. Komise si každopádně je vědoma úsilí, s kterým pořadatel závody organizuje a oceňuje tuto aktivitu, která domácím závodníkům poskytuje možnost sportovního vyžití. Před dalším ročníkem by bylo vhodné dobře prověřit technické parametry ve vzájemné spolupráci stavitele – technického delegáta- hlavního rozhodčího a zpracovatele výsledků. Komunikací pověřen za komisi Kunát.

Přítomni: Jiří Kunát, Josef Trojanec, Pavel Drbohlav, Jaroslav Pavel, Markéta Sedlinská

Ostatní zápisy komise nakdete v Sekci „Zápisy z komise