Zápis komise z 12.5.2020

Přítomni: Jiří Kunát, Josef Trojanec, Pavel Drbohlav, Jaroslav Pavel, Markéta Sedlinská

Zlatá podkova

 • Kunát informoval o jednání se zástupci organizátorů Zlaté Podkovy. Z jednání vyplynula nutnost úpravy sportovně–technických podmínek, které budou změněny dle aktuálního vývoje epidemiologické situace v průběhu následujících dvou měsíců. S pořádáním finále letošního ročníku je počítáno, počet kvalifikačních kol bude upřesněn.
 • V další diskusi sdělil, že pokračují úpravy trati a maratónových překážek pod supervizí mezinárodního stavitele tratí Marka Zaleského z Polska a v plánu je také zrušení úseku A a jeho nahrazení opracováním koní na vyhrazeném kolbišti. Spolupráce s panem Záleským byla nastavena z iniciativy komise spřežení a po dohodě s pořadateli Zlaté podkovy a první dvoudenní návštěva proběhla již v listopadu 2019.

MČR 2020

 • Stejná situace se řeší i v souvislosti s pořádáním MČR . Kunát informoval o plánované změně místa konání MČR 2020 a to přesunem do NH Kladruby nad Labem. Pořadatel změnu zdůvodňuje současnou výjimečnou situací a důvodem jsou nezbytné investice do maratónových překážek a trati, které preferují investovat raději do mezinárodního závodiště v areálu NH Kladruby nad Labem. Byla odeslána žádost o změnu místa konání MČR spřežení na VV ČJF.
 • Komise se v následné diskusi shodla na úpravě sportovně-technických podmínek pro MČR 2020 následujícím způsobem:
 • Kvalifikaci pro MČR 2020 má každý soutěžící, který v letech 2019 nebo 2020 dokončil alespoň jednu kompletní soutěž spřežení.

Závody Nebanice

 • Pavel informoval o zrušení mezinárodní soutěže spřežení Nebanice, pořadatel zvažuje vypsání národní soutěže ve stejném termínu. Definitivní rozhodnutí dá na vědomí do konce týdne.

Webové stránky spřežení

 • Kunát informoval o nutnosti úpravy webových stránek disciplíny spřežení. Aktivní role se v této věci ujal Jiří Ziegler (vytvořil tento web). Bude zahájeno jednání s VV ČJF o možnostech podpory.

Trenérská licence

 • Trojanec navrhl požádat VV ČJF o udělení výjimky pro získání trenérské licence pro Ladislava Jirgalu a Jiřího Nesvačila st. Komise jednomyslně souhlasila. Sedlinská zařídí sestavení příslušných podkladů do příštího zasedání komise.

Pravidla halových závodů

 • Sedlinská navrhla změnu pravidel pro halové závody a to povolení nafukovacích kol na kočárech pro oficiální soutěže z důvodů nižšího poškozování povrchů hal. Komise jednomyslně souhlasila. Úpravu pravidel zpracuje Pavel do příštího zasedání komise.

Tlumačov

 • Trojanec informoval komisi o pokračujících přípravách kolbiště a trati v Tlumačově.

Hobby závody

 • Trojanec informoval komisi o vypsaných hobby závodech v Ladné v termínu 24.5.

ZZJV

 • Sedlinská informovala o plánovaných ZZVJ–A na Jalovém dvoře v termínu 13.6.

Zapsala: Sedlinská

Social profiles