Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis komise z 20.1.2022

Zápis z komise 20.1.2022 - hlavní body: pravidla, sezóna 2022, drezurní úlohy, vyhodnocení 2021, vzdělávání,...

Pravidla pro rok 2022

 • Komise odsouhlasila překlad změn a národní úpravy pravidel pro rok 2022.
 • J. Pavel předá finální verzi legislativní komisi ke schválení.

Drezurní úlohy pro rok 2022

 • Od letošního roku se budou na domácích závodech jezdit nové úlohy úrovně 2 a 3 hvězdy s tím, že pořadatelé budou mít svobodnou volbu mezi těmito úlohami s výjimkou MČR a finále ZP, kde budou v kategoriích jednospřeží a dvojspřeží ježděny nové drezury 3* úrovně
 • Drezurní obdelníky:
  • Jednospřeží: 2HP1 a 3HP1 = obdélník 80×40
  • Dvojspřeží koně/pony: 2HP2 a 3HP2 = obdélník 80×40
  • Čtyřspřeží: 3BHP4 = stávající na obdélníku 100×40
  • Soutěže pro koně a jezdce startující 1.a2. rokem: Č. 2 _2022 = obdélník 80×40

Vyhodnocení roku 2021

 • Proběhlo rozdělení peněz za umístění jezdců v Poháru spřežení 2021
 • Komise sestavila seznam nejúspěšnějších jezdců z každé kategorie pro slavnostní vyhlášení ČJF.

STP a MČR 2022

 • Komise předloží VV návrh úpravy STP pro MČR 2022: Změna kvalifikace na jeden dokončený závod v roce 2022 pro všechny kategorie.
  • Důvodem je zkrácení doby pro možnou kvalifikaci vzhledem k posunutí termínu MČR.

Vzdělávání 2022

 • Komise plánuje uspořádání vzdělávacího semináře pro jezdce a příznivce vozatajství na 5.3.2022 v Humpolci.
 • Školení rozhodčích a TD je předběžně plánováno na 26.3.2022 v Kladrubech n. L.
 • Dále komise zvažuje možnosti v organizaci soustředěné přípravy jezdců – reprezentační, dětia mládeže.

Ostatní body jednání

 • A. Fiala předložil návrh pro zapracování Poháru Alcapet pod ČJF. Komise žáda upřesnění.
 • Byla provedena inventura materiálu komise spřežení: vybavení pro parkur, PC + fotobuňky. Inventarizační seznamy byly odsouhlaseny ČJF.
 • Jiří Ziegler byl pověřen ukládáním zápisů z komise na úložiště a web ČJF.
 • Komise spřežení odsouhlasila zajištění smutečního věnce na pohřeb Jiřího Kušky.

Přítomni: Jiří Kunát, Jaroslav Pavel, Jiří Ziegler, Daniel Bejr, Linda Janebová

Zapsal: Jaroslav Pavel