Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis komise z 10.10.2022

Hlavní body jednání komise spřežení:

Návrh rozpočtu disciplíny pro rok 2023
  Komise vypracovala návrh rozpočtu pro rok 2023, který bude předložen VV k projednání.

Návrh STP MČR 2023
  Komise připravila předběžný návrh kvalifikačních podmínek pro MČR 2023. Obecně se komise držela stejných STP jako pro předešlý rok a navrhuje pro kvalifikaci dokončení jednoho kompletního závodu v daném roce.  

Úprava fotobuněk pro systém Hubertus
  Pro spolehlivý přenos dat a fungování fotobuněk s novým výpočetním systémem Hubertus je třeba provést jejich technickou úpravu elektroniky. Bude zajištěno výrobcem fotobuněk ACe Design. Zajistí P. Kudrnáč  

Oprava displaye fotobuňky
  Jeden display fotobuňky by vážně poškozen v důsledky nehody spřežení v překážce při MČR Tlumačov. Display byl předán do opravy a na základě zjištění závad bude display opraven nebo pořízen nový. Zajistil P. Kudrnáč
 
Revize drezurní úlohy č. 2 Pro startující 1. a 2. rokem
  Na základě poznatků z prvního roku bude provedena revize drezurní úlohy č.2, pro snadnější pojetí úlohy mladými koňmi. Návrh změny připraví J. Pavel.  

Přítomnost členů komise:
Ing. Jiří Kunát, Jaroslav Pavel

Omlouven: Linda Janebová, Daniel Bejr, Jiří Ziegler