Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis komise z 13.6.2022

Hlavní body jednání komise spřežení:

Žádost Ireny Pavlíkové o zvýšení kvalifikace – Národní rozhodčí

Komise doporučuje zvýšení kvalifikace Ireny Pavlíkové na Národní rozhodčí pro spřežení.

Reprezentační oblečení

Komise projednala předložený návrh na reprezentační oblečení včetně nákladů a způsobu financování. L. Janebová, D. Bejr a J. Pavel učiní průzkum mezi přihlášenými reprezentanty o skladbě kolekce a financování. Výsledek bude následně komunikován s VV.

CAIO Aachen 2022

OV CAIO Aachen zaslal pozvánku pro kompletní družstvo spřežení. Reprezentovat budou: J. Nesvačil st., R. Nesvačil a J. Nesvačil ml. Vedoucím výpravy bude Tereza Ječná.

MČR 2022 a kvalifikace ZP

Komise spřežení schvaluje, aby MČR 2022 bylo započítáno jako kvalifikace na ZP 2022.

S pořadateli MČR a finále ZP projednáno.

Aktualizace otázek ke ZZVJ

Komise provedla aktualizaci otázek ZZVJ. Zpracuje Linda Janebová

Vyhlášení výsledků Poháru spřežení 2021

Slavnostní vyhlášení Poháru spřežení 2021 proběhne při MČR v Tlumačově, v rámci sobotního slavnostního večera. 


Přítomnost členů komise:
Ing. Jiří Kunát, Linda Janebová, Daniel Bejr, Jaroslav Pavel

Omlouven: Jiří Ziegler