Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis komise z 26.10.2022

Hlavní body jednání komise ze zde 26. 10. 2022:

Kurz stavitelů tratí
  VČ oblast požádala komisi o finanční spoluúčast na kurz stavitelů tratí. Komise podporuje vypsání kurzu s tím, že je nutné naplnění kapacity uchazečů pro jeho „samoufinancování“.

Rozpočet 2023
  Komise odsouhlasila návrh rozpočtu disciplíny pro jeho předložení VV.  

Technická schůzka k fotobuňkám vs. Hubertus
  Proběhne technická schůzka k vyjasnění požadavků systému Hubertus na fotobuňky a posouzení možnosti použití stávajících fotobuněk komise. Schůzky se zúčastní J. Kunát, P. Kudrnáč, Jana Kosařová, David Bendák.  

STP MČR 2023
  Komise odsouhlasila STP MČR 2023.
Po odsouhlasení VV budou zveřejněny.  

Revize drezurní úlohy č. 2 Pro startující 1. a 2. rokem
  J. Pavel předložil upravenou drezurní úlohu k prostudování členům komise.
Po jejím odsouhlasení bude drezurní úloha zveřejněna.

Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu komise 2022
  Komise zpracovala rozdělení finančních prostředků z rozpočtu komise na tyto položky:
* Pohár spřežení
* Pořadatele kvalifikací a finále ZP
* Příspěvek na výjezdy reprezentantů 


Návrh bude předložen ke schválení VV.

Kalendář závodů 2023 (předběžný)
Kalendář kompletních závodů:
CAI Kladruby 20.-23.4.,
CAN Semice 5.-7.5.,
CAI Písečné 18.-21.5.,
CAN Těšánky 10.-11.6.,
CAN Čakovičky 24.-25.6.,
CAN SK Dunajský Klátov 1.-2.7. ZP,  
CAI Nebanice 13.-16.7.,
MČR Heř. Městec 4.-6.8.,
CAN Humpolec 18.-20.8.,
CAN SK Topolčianky 9.-10.9.ZP

Započítávání kombinovaných závodů do Poháru spřežení
  Od sezóny 2023 se budou do Poháru spřežení započítávat i kombinované závody. Tyto závody budou započítávány s koeficientem 0,6. Do podmínek zapracuje J. Ziegler.

Kvalifikační podmínky ZP
  Komise doporučuje OV ZP zachovat stávající kvalifikační podmínky i pro rok 2023.

Přítomnost členů komise: Jiří Kunát, Jiří Ziegler, Jaroslav Pavel, Linda Janebová, Daniel Bejr,