Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis komise z 8.11.2021

Zápis komise spřežení z 8. 11. 2021

Pravidla pro soutěž pro jezdce a koně startující 1. a 2. rokem

  • Komise zpracovala návrh pravidel pro Soutěž pro jezdce a koně/pony startující v soutěžích spřežení 1. a 2. rokem v kategorii jednospřeží a dvojspřeží. Kompletní znění bude zapracováno do pravidel spřežení pro rok 2022.
  • Zodpovídá J. Pavel (drezurní úloha č.2, maraton 3-5 překážek, průjezdy A-D, parkur rychlost 230m/min., 15 překážek)

Rok 2022

  • Komise sestavila návrh rozpočtu disciplíny pro rok 2022, který bude předložen VV.
  • Komise uspořádá na počátku roku 2022 vzdělávací seminář pro jezdce spřežení zaměřený na změny pravidel a nové drezurní úlohy.
  • Komise zpracovala návrh Sportovně-technické podmínky pro MČR 2022, který bude po schůzce pořadatelů závodů doladěn a předložen VV ke schválení.

Obsazení komise spřežení

  • Josef Trojanec oznámil svou rezignaci na post v komisi spřežení.
  • Manažer komise předloží VV návrh na doplnění komise o Jiřího Zieglera, Lindu Janebovou a Daniela Bejra. V případě schválení bude komise pracovat v dalším období ve složení: Předseda komise: Jiří Kunát, členové: Linda Janebová, Daniel Bejr, Jiří Ziegler, Jaroslav Pavel.

Správa parkuru

  • Správa vozatajského parkuru – Kužely bude i nadále spravovat Pavel Drbohlav.

Přítomni: Jiří Kunát, Josef Trojanec, Jaroslav Pavel

Hosté: Linda Janebová, Jiří Ziegler, Daniel Bejr

Zapsal: Jaroslav Pavel