Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis komise z 18.10.2021

Zápis komise z 18.10.2021

Termíny závodů 2022

 • Komise projednala návrhy dosud známých termínů závodů pro sezónu 2022.
 • Termíny halových závodů zatím nejsou k dispozici.
 • Komise připravuje na 24.11. 2021 schůzku s pořadateli závodů, aby bylo možné odsouhlasit a zkoordinovat kalendář národních závodů pro rok 2022. Schůzka proběhne v Humpolci.

Kurz pro rozhodčí

 • VV žádá komisi o schválení přihlášených do kurzu pro rozhodčí spřežení, který je otevřen pro přihlašování v JISu. Komise podporuje všechny, kteří se do kurzu přihlásí a nemá tedy žádných námitek.

STP pro finále Zlaté podkovy 2022

 • Komise schválila STP pro finále Zlaté podkovy. Především se zabývala drezurními úlohami, které budou na finále ježděny a to následovně:
  • Pro jednospřeží – 3*HP1
  • Pro dvojspřeží pony + koně 3*HP2 (od 2022 nová úloha)
  • Pro čtyřspřeží 3*BHP4 (původní)
 • Nicméně komise bude sledovat schválení úprav pravidel FEI pro rok 2022 (listopad t.r.) a na jejich základě může dojít ke změně úloh.

Český pohár spřežení

 • Pohár spřežení 2021 – výpočet poháru byl proveden na základě schváleného postupu výpočtu VV. Tento způsob výpočtu byl schválen již před začátkem sezóny 2021 a také byl před začátkem sezóny publikován na webu ČJF a webu spřežení.cz.
 • Výpočet výsledků Poháru spřežení pro rok 2022 zůstává stejný jako v roce 2021. U jezdců účastnících se závodů se dvěma spřeženími je nutné, aby „pohárové“ spřežení hlásili již při prezentaci!
 • Komise klade důraz na průběžné zveřejňování výsledků Poháru spřežení během sezóny.

Demise a jmenování

 • MVDr. Sedlinská a Pavel Drbohlav oznámili svou rezignaci na post v komisi spřežení.
 • Komise podporuje nominaci Jiřího Zieglera za Dr. Sedlinskou. Avšak komise nyní vyčká se jmenováním nových členů s návazností na akci nově zvoleného vedení ČJF.

Přítomni: Jiří Kunát, Josef Trojanec, Pavel Drbohlav, Jaroslav Pavel

Host: Jiří Ziegler

Zapsal: Jaroslav Pavel