Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis komise z 30.1.2023

Hlavní body jednání komise ze zde 30. 1. 2023:

Revize dokumentu Vzdělávání
Komise provedla revizi a aktualizaci dokumentu – Vzdělávání
v ČJF – specifikace kvalifikačních podmínek pro jedlotlive stupně vzdělávání.

Doplnění pravidel o specifikaci Přísedící
Přísedící pro spřežení musí být členem ČJF a musí mít zaplacen členský poplatek pro daný rok.  

Licence přísedícího spřežení
Bude předložen návrh VV ČJF na zrušení Licence pro přísedící. Přísedícím bude postačovat členství v ČJF (zaplacený členský poplatek 500 Kč,-).

Specifikace výpočtu výsledků halových závodů pro Hubertus
D. Bendák obdrží specifikaci pro výpočet výsledků halových závodů ke zpracování pro systém Hubertus.

 
Organizace soustředění
25.-26.2. 2023 proběhne 2. soustředění reprezentace v Obořišti
26.-26.3. 2023 proběhne soustředění výběru dětí a repre z moravského regionu v Pavlovicích u Přerova.

 
Kvalifikační limit pro MS/ME
Komise spřežení se rozhodla ponechat výši limitu 65 tr.bodů dosažených v dané drezuře pro kvalifikaci české reprezentace na MS a ME seniorů H1, H2, H4, P2 (bez ohledu na změny FEI).  

Investice
V rámci investic ČJF komise spřežení podá požadavek o investiční nákup následujícího vybavení:
– Sada vysílaček Motorola 25 ks
– Přívěsný vozík za auto pro transport parkuru (do 750 kg)
– Kompletní sada vozatajského parkuru
– Náhradní míčky pro parkur 40 ks
– Zástěna pro odclonění nehody
– 3x mobilní překážka  

a) Dokoupení dílů k časomírám:
– display k časomíře, 2x stojan pro display,
– 2x stojan k fotobuňce, údržba fotobuněk,
– baterie k počítačům 8x nebo 8x počítač,
– převodníky Galop x Hubertus.  
b)  V případě, že nepůjde použít stávající vybavení k Hubertusu
– nákup nových fotobuněk a dalšího vybavení kompatibilního s Hubertusem  

Přítomnost členů komise: Jiří Kunát, Jiří Ziegler, Jaroslav Pavel, Daniel Bejr, Linda Janebová

Omluvená účast: