Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis komise z 13.4.2023

Dekorovací sety pro Oblastní mistrovství a MČR

ČJF budou standardně poskytnuty dekorovací předměty pro Oblastní mistrovství i pro MČR 2023. Je nutná včasná komunikace ČJF s pořadateli jednotlivých mistrovství, aby nedocházelo k duplicitnímu pořizování uvedených věcí.

Zimní a jarní organizovaná příprava

Komise prodiskutovala a zhodnotila doposud uskutečněná soustředění v zimních a jarních termínech, které se uskutečnily 3x v Čechách a 1x na Moravě. Komise hodnotí přípravu velmi pozitivně. J. Nesvačil ml. byl vyzván ke zpracování další koncepce přípravy, která s ním bude následně prodiskutována.

Soustředění na Moravě

Komise podporuje uspořádání dalšího soustředění pro děti na Moravě. Přípravou je pověřena Linda Janebová.

SCM

Komise konstatuje, že po zmapování současné situace nemáme dostatek adeptů pro realizaci a udržitelnost SCM pro spřežení.

Společnost klasických zápřeží ČR

Zástupci Společnosti klasických zápřeží se sešli s Ing. Kunátem a požádali o hlubší spolupráci v rámci disciplíny spřežení. Komise tuto snahu podporuje a nabízí společnosti prostor v rámci seminářů a přednášek pro rozhodčí nebo vozatajskou veřejnost.

Cenová nabídka na maratonovou překážku
Bude poptána mobilní maratonová překážka pro doplnění materiálu k podpoře pořadatelů závodů. Poptávku zajistí J. Pavel

Mediální partneři soutěží spřežení

Jiří Ziegler vyjednal mediální podporu pro soutěže spřežení v ČR s Rádiem KISS a Cuntryradio. Před každými závody proběhne několik adresných upoutávek na akci. Celá prezentace proběhne vůči ČJF zdarma. Po pořadatelích jednotlivých závodů bude požadováno pouze vyvěšení baneru uvedených rádií a poděkování rádiím v průběhu závodů.

Sbor rozhodčích na MČR

Komise projednala návrh sboru rozhodčích na MČR 2023, jenž bude předložen VV ke schválení.

Přítomnost členů komise: Ing. Jiří Kunát, Jaroslav Pavel, Daniel Bejr, Jiří Ziegler, Linda Janebová