Zápis komise z 29.1.2021

Začátek závodní sezóny 2021

 • Vzhledem ke covidové situaci jsou zrušeny plánované závody v Hradišťku, Slatiňanech, nejsou plánovány závody na VFU a je velmi nejisté konání závodů v Tlumačově.
 • V letní sezóně už je oznámeno nekonání závodů (CAI) v Písečné nad Dyjí.
 • Z důvodu zrušené Písečné lze posunout termín závodů CAN v Semicích tak, aby nedocházelo ke kolizi se závody CAN Těšánky. Termín bude upřesněn.

Nové drezurní úlohy pro jednospřeží

 • Bylo odsouhlaseno, že na na národních závodech se bude vypisovat nová Drezurní úloha Test CAI2* HP1 a pro MČR a finále Zlaté podkovy Drezurní úloha Test CAI3* HP1
 • Komise se shodla na uspořádání jednodenního školení pro rozhodčí (refreshing) zaměřeného i na praktické ukázky předvedení nových drezurních úloh pro jednospřeží.
 • Záštitu nad školením nabízí východočeská oblast. Jako místo školení byly vybrány Kladruby nad Labem a termín byl stanoven na některý březnový víkend.
 • Jiří Kunát byl pověřen jednáním s vedením hřebčína a dohodnutím termínu. Plánované je praktické předvedení dvou jednospřeží, jednoho dvojspřeží a jednoho čtyřspřeží pro komentované hodnocení jednotlivých cviků stávajících a nových drezurních úloh spřežení.
 • Školení pro jezdce spřežení by pak proběhlo v následujícím termínu se stejným programem. Termín opět bude upřesněn po dohodě s hřebčínem.

Zařazení na seznam komisařů ZZVJ-A

 • Žádost východočeské oblasti o vyjádření k zařazení Aleny Brixi na seznam komisařů ZZVJ-A.
 • Komise hlasovala o zařazení Aleny Brixi a jednohlasně doporučila její uvedení na seznam.

Diskuze k dalším bodům:

 • Pavel Drbohlav informoval o novém systému zpracovávání výsledků Hubertus.
 • P. Drbohlav připomněl nutnost uspořádat refreshing stavitelů trati. Navržen byl termín 10.4.2021 v Humpolci.
 • J. Kunát informoval o dohodě školního statku Humpolec s Jaroslavem Juráněm o činnosti stavitele trati pro rok 2021.
 • J. Kunát připomněl problematiku měření pony. Návrh Markéty Sedlinské o možnosti vybudovat oficiální měřící místo na VFU Brno trvá. Jiří Kunát bude o situaci informovat komisi pony a zjistí, zda by měli o spolupráci zájem.
 • Josef Trojanec informoval o návrhu hřebčína Topolčianky o konání závodu spřežení v rámci seriálu Zlaté podkovy. Termín koliduje s vypsanými závody v Tlumačově. Tato situace není optimální. Kunát bude jednat o úpravě termínu v Topolčiankách.

ÚČAST:

 • Jiří Kunát
 • Josef Trojanec
 • Pavel Drbohlav
 • Jaroslav Pavel
 • Markéta Sedlinská

Social profiles