Sportovně-technické podmínky MČR 2020

  1. Nedílnou součástí STP všech disciplín jsou Všeobecná ustanovení STP uveřejněná vsamostatném dokumentu. MČR se řídítěmito STP,platnými Stanovami ČJF a Registračním a přestupním řádem ČJF, pravidly jezdeckého sportu, všeobecnými pravidly, veterinárními pravidly a rozpisem příslušného MČR. Rozpis pro MČR schvaluje VV na základě doporučení člena VV pro legislativu ve spolupráci s komisí disciplíny.
  2. Na MČR 2020 nebude dovoleno přepřahat kočáry mezi jednotlivými účastníky.
  3. Jezdci mohou startovat pouze s jedním spřežením v téže kategorii a nesmí startovat jako přísedící v jakékoliv kategorii MČR.
  4. Přísedící bude moci startovat v maratonu pouze s jedním soutěžícím vtéže kategorii.

Úlohy a podmínky dle kategorie:

JEDNOSPŘEŽÍ:

CAN 3*Drezurní úloha /3*B HP1/ (nová mezinárodní)

Kvalifikace: Jezdec musí dokončit dvě CAN2* nebo CAI2* a vyšší ve své kategorii


DVOJSPŘEŽÍ:

CAN 3*Drezurní úloha č. 11 /3*B HP2/

Kvalifikace: Jezdec musí dokončit dvě CAN2* nebo CAI2* a vyšší ve své kategorii


ČTYŘSPŘEŽÍ:

CAN 3*Drezurní úloha č. 11 /3*B HP4/

Kvalifikace: Jezdec musí dokončit dvě CAN2* nebo CAI2* a vyšší ve své kategorii


PONY DVOJSPŘEŽÍ:

CAN 3*Drezurní úloha č. 11 /3*B HP2/

Kvalifikace: Jezdec musí dokončit dvě CAN2* nebo CAI2* a vyšší ve své kategorii

Social profiles