Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis ze setkání jezdců s Jiřím Kunátem

Po letošním mistrovství České republiky spřežení si skupina jezdců iniciovala setkání s manažerem komise spřežení Jiřím Kunátem.

Po letošním mistrovství České republiky spřežení skupina jezdců iniciovala setkání s manažerem komise spřežení Jiřím Kunátem. Setkání proběhlo v Hradci Králové dne 23.9.2021.

Účast: Jiří Kunát, Monika Pospíšilová, Karel Nývlt, Jiří Ziegler, David Soukup a Daniel Bejr

Souhrný zápis setkání:


Připomínky jezdců:

Hodnocení MČR 2021:

 • Pochvala organizace MČR ze strany pořadatele proběhla na jedničku (příprava povrchu, zázemí, ceny, catering)
 • Méně bylo znát, že je to „M ČR“ – více odlišit od běžných závodů.

 • Velka nespokojenost se stylem hodnocení drezur na MČR – nelogické rozdíly. Jezdci vnímají hodnocení, jako neobjektivní.  Nelíbí se na hraní si na „Čechy vs. Morava“ nebo více a méně oblíbený jezdec.

 • Kritika za netransparentní a zdlouhavé rozhodování v záležitosti neprojetých povinných průjezdů v maratonu (kauza čtyřspřeží).
  • Navrhujeme lepší personální zajištění, zaškolení a pokryti povinných průjezdů maratonu. Některé průjezdy na MČR byly bez kontroly.

 • Kritika na odmítání všech podaných protestů ze strany hlavního rozhodčího MČR.

Návrhy na zlepšení

 • Návrh k termínu přihlášek na MČR: Ideální uzavírka, až po posledních závodech, na kterých se dá ještě splnit kvalifikace.

 • Návrh na termín konání MČR: Jezdci navrhuji směřovat MČR do prázdninových měsíců a ideálně s odstupem od světových (MS, ME,…) akcí min. 2 týdny. Dle technických možnosti.

 • Návrh na sdílení aktualit ze strany pořadatele např. přes WhatApp = ideální pro efektivní přenos informaci k jezdcům.

 • Prosba o průběžné zveřejňování získaných bodů (žebříčku) v rámci Českého poháru spřežení (ČPS). Např. letos zatím nezveřejněno.

 • Návrh na přesnější definování soutěží pro začínající koně nebo jezdce: jasněji stanovit smysluplnou drezurní úlohu, určit pravidla pro maraton = kolik překážek do jakého písmene, …). Jezdcům dává smysl podobné soutěže vypisovat, ale je potřeba doladit. 

 • Návrh na reorganizaci komise spřežení. Jezdci nevidí přínos některých členů.

 • Návrh na realizaci vážení kočárů (dle pravidel) v rámci národních závodu (alespoň 1x za sezonu), aby se předešlo protestům o nedostatečné hmotností kočáru.

 • Návrh na lepší financování závodů (pořadatelů) – např. pokus o získání generálního partnera pro celý seriál závodů v rámci ČPS.  
  • Prvním krokem by mělo být představení samotných pořadatelů.
  • Následně řešit způsob získání sponzora a smluvní zajištění.
 • Zúčastnění jezdci nominovali J. Zieglera na případného člena komise spřežení, jako zástupce aktivních jezdců. Po M. Sedlinské, která podala demisi.

 • Hodnocení šéfů ekip na mezinárodních závodech:
  • Pochvala J. Pavla, B. Trojancové a T. Ječné
  • Prostor na zlepšení: s P. Prokešem = kritika horší komunikace a přenosu informaci k jezdcům.
  • Návrh na získávání zpětné vazby po vrcholných akcí i od reprezentujících jezdců (360⁰ hodnocení).

Připomínky  J. Kunáta:

K MČR 2021:

 • Problém  vznikl již byl před MČR s pozdním přihlášením některých jezdců (Nesvačil R., Bejr D. a Kafka P.)  Na základě doporučení komise spřežení  VV ČJF udělil výše jmenovaným jezdcům vyjímku a start na M ČR  jim povolil.
 • Jezdění pod vlivem alkoholu na MČR. Jezdci potvrzuji, že u některých jezdců je pravděpodobnost jízdy pod vlivem. ☹

Návrhy na zlepšení:

 • Komise spřežení dá doporučení pořadateli MČR, aby termín uzávěrky přihlášek na MČR byl těsně po posledních národních závodech, kde bude možná kvalifikace.
 • Návrh na přesnější definování soutěží pro začínající koně nebo jezdce: je třebajasněji stanovit smysluplnou drezurní úlohu, určit pravidla pro maraton = kolik překážek do jakého písmene, …). Jezdcům dává smysl podobné soutěže vypisovat, ale je potřeba tyto soutěže legislativně do příští sezóny doladit.  V Tlumačově se tato soutěž jela bez jakýchkoliv pravidel.
 • J. Kunát se pokusí na MČR 2022 zajistit účast 1-2 mezinárodní (zahraniční) rozhodčí.  Zároveň upozorňuje na nebezpečí, kdy naši národní rozhodčí budou tzv. odstaveni a budou ztrácet motivaci pro další práci rozhodčích, kterých je už tak málo a ne každý bude snášet kritiku za to, že špatně rozhodoval.  Nedostatek rozhodčích není jen problémem v ČR, ale i v okolních zemích.
 • J. Kunát apeluje na jezdce spřežení, aby  si zvyšovali kvalifikaci na funkce rozhodčích, stavitelů tratí a komisařů, aby do budoucna byl dostatek fundovaných funkcionářů.
 • J.Kunát bude žádat  ČJF, aby zafinancovala 2 rozhodčí na  drezuru, a tím se rozhodovalo v 5 rozhodčích i na běžných národních závodech. Tím by  mělo více rozhodčích příležitost soudcovat a  získávat větší zkušenosti.. 
  • Vidí jako největší problém v nedostatečným příležitostem pro nové rozhodčí se drezurně „vypískat“, a tím je ovlivněná kvalita českých rozhodčích.

 • Změna osazenstva komise spřežení: vzhledem k blížící se konferenci  ČJF se nebudou dělat zásadní změny ve složení komise spřežení. Po volbách VV ČJF bude podán návrh VV ČJF na doplnění členů komise spřežení.
 • Na nejbližším setkání pořadatelů závodů bude odprezentována koncepce Generálního partnerství a otevřena diskuze o možné realizaci „Generálního partnera ČPS“.  Koncept představí J. Ziegler.

 • J. Kunát navrhuje další schůzku s jezdci v listopadu 2021 s tím, že termín schůzky bude upřesněn.