Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Zápis komise z 3.8.2023

Hlavní body jednání komise ze zde 3. 8. 2023:

STP MČR 2024

Komise se dohodla na stanovení kvalifikačního limitu dosaženého v drezúře, pro všechny kategorie, který bude opravňovat jezdce ke startu na MČR ve spřežení 2024. Kvalifikační limit je stanoven na dosažení 75 tr.bodů a méně v drezúrní úloze dané kategorie a dokončení alespoň jednoho kompletního závodu.
Celé znění STP bude specifikováno v samostatném dokumentu, jenž bude předložen VV.

Výjezd na CAIO Baborowko POL

V termínu 6.-10.9. proběhne oficiální výjezd dvojspřeží na CAIO Baborowko, který bude zároveň posledním testem účastníků MS H2. Výjezdu se zúčastní J. Juráň, P. Novák, V. Moudrý, L. Kurka, O. Bareš., A. Soukup. Účastníkům bude uhrazena část nákladů z rozpočtu komise.

MČR 2024

O pořádání MČR 2024 se uchází Hřebčinec Tlumačov. Komise s pořádáním MČR v Tlumačově souhlasí. Předběžný termín konání MČR je prozatím stanovený na 1.-4. 8. 2024

Změny pravidel 2024

Případné změny a úpravy pravidel spřežení budou provedeny v rámci každoroční aktualizace pravidel FEI, které zapracováváme do pravidel vždy před nadcházející sezónou.

Reprezentační oblečení

Reprezentanti jednotlivých mistrovství budou dovybaveni reprezentačním oblečením.