Zápis komise z 29.3.2022

MČR stp

Nominace vedoucích ekip 2022

Komise navrhuje vedoucí ekip pro letošní šampionáty:

 • ME mládeže Kisber HUN 16.-21.8. Blanka Trojancová
 • MS H1 Haras du Pin FRA 13.-18.9. Tereza Ječná
 • MS H4 Pratoni del Vivaro ITA 20.- 25.9. Jaroslav Pavel

Jmenování školitelů pro spřežení

Komise navrhuje doplnění seznamu školitelů pro spřežení o tyto osoby:

 • Jaroslav Pavel – školitel rozhodčích, technických delegátů, stavitelů tratí
 • Blanka Trojancová – školitelka stewardů
 • Josef Prokeš – školitel stewardů

Rozdělení odpovědnosti členů komise

V rámci komise byly určeny odpovědnosti jednotlivým členům:

 • Jaroslav Pavel – pravidla a reprezentace
 • Linda Janebová – rozhodčí a sport dětí a mládeže do 25 let
 • Jiří Ziegler – PR, marketing a pořadatelé závodů
 • Daniel Bejr – majetek a materiál


Schůzka s pořadateli závodů

V rámci zasedání komise spřežení proběhla schůzka s pořadateli závodů v roce 2022.

Zúčastnili se zástupci pořadatelů závodů v Semicích, Čakovičkách, Kladrubech n. L. a Mimoni.

 • Komise motivuje pořadatele ke zvaní pěti rozhodčích na drezuru, přičemž se jedná o možnosti financování dvou rozhodčích na drezurní den z jiných zdrojů.

 • Zpracování výsledků pro letošní rok bude probíhat na programu Gallop, souběžně bude testován nový program Hubertus.

 • Komise iniciuje vypisování soutěží pro jezdce a koně startující 1.a.2.rokem, která byla nově začleněna do pravidel. Rovněž podporujeme vypisování soutěží pro děti.

 • Komise navrhla pořadatelům, aby byly vypisovány obě kategorie drezur pro H1 a H2, tedy úroveň 2* a 3*. Na základě jednání vzešlo usnesení, že pořadatelé se budou snažit vypisovat obě úrovně s tím, že vždy budou vypisovat úroveň 3*, která se budou započítávány body do Poháru spřežení a bude se započítávat do kvalifikací finále ZP. Z úrovně 2* se bude pouze počítat kvalifikace na MČR.
Social profiles