Zápis komise z 22.5.2019

Zápis z jednání komise spřežení ČJF ze dne 22.5. 2019

Účastníci: Jiří Kunát, Jaroslav Kosař, Pavel Drbohlav, Jaroslav Pavel, Josef Trojanec

Omluven: –

Body jednání:

  • Byl projednán dopis od paní Dočkalové. J.Kunát zpracuje odpověď.
  • Komise zpracovala návrh dělení prostředků pro Pohár spřežení 2019.
  • Komise potvrdila zvýšení mezinárodní kvalifikace steward Blanky Trojancové z úrovně II na úroveň III.
  • Komise spřežení zpracovala návrh podmínek pro získání kvalifikace TD pro spřežení, který bude předložen VV ke schválení.

Zápis vypracoval: Jaroslav Pavel

Social profiles