Sportovně-technické podmínky pro MČR 2021 – aktualizace

MČR stp

Komise spřežení stanovila následující sportovně-technické podmínky pro mistrovství České Republiky pro rok 2021:

  • Na MČR 2021 nebude dovoleno přepřahat kočáry mezi jednotlivými účastníky.
  • Jezdci mohou startovat pouze s jedním spřežením v téže kategorii a nesmí startovat jako přísedící v jakékoliv kategorii MČR.
  • Přísedící bude moci startovat v maratonu pouze s jedním soutěžícím v téže kategorii.
  • KVALIFIKACE: Jezdec musí dokončit dvě CAN 2* nebo CAI 2* a vyšší v dané kategorii. NOVĚ: Pro všechny kategorie platí, že MČR ve spřežení 2021 se budou moci zúčastnit sportovci, kteří v roce 2019 nebo v roce 2020 nebo v roce 2021 úspěšně absolvovali (dokončili) alespoň jeden kompletní závod. (aktualizovano 18.6.2021)
  • Nedílnou součástí STP všech disciplín jsou Všeobecná ustanovení STP uveřejněná v samostatném dokumentu. MČR se řídí těmito STP, platnými Stanovami ČJF a Registračním a přestupním řádem ČJF, pravidly jezdeckého sportu, všeobecnými pravidly, veterinárními pravidly a rozpisem příslušného MČR.
  • Rozpis pro MČR schvaluje VV na základě doporučení člena VV pro legislativu ve spolupráci s komisí disciplíny.

MČR spřežení 2021 bude na úrovni CAN 3*

Na MČR se pojedou následující drezurní úlohy:

  • Dvojspřeží pony: 3*BHP2
  • Jednospřeží: Test 2* HP1 (aktualizovano 18.6.2021)
  • Dvojspřeží: 3*BHP2
  • Čtyřspřeží: 3*BHP4

Social profiles