Spřežení.cz

Informace ze světa spřežení koní – výsledky ze závodů, sportovní aktuality z domova i světa.

Novinky v národních i FEI pravidlech

Novinky v pravidlech pro národní i mezinárodní závody spřežení pro rok 2021.

Důležité pro mezinárodní závody: FEI vydala zákaz stříhání hmatových vousů ( chlupů ) koní v oblasti huby a nozder. Tento zákaz je nově zakotven ve Veterinárních pravidlech FEI. Porušení znamená vyloučení.

FEI představila dvě nové drezurní úlohy pro jednospřeží, což již bylo zveřejněné v samostatném článku: Jednospřeží čekají úplně nové CAI drezurní úlohy.

Změny národních pravidel pro rok 2021:

pro nový rok nejsou v pravidlech žádné zásadní změny, které by se týkaly jakýchkoli zákazů, či nových nařízení nebo penalizací pro soutěžící. Jedná se spíše o několik víceméně „kosmetických“ úprav.

Komise spřežení včlenila do národních úprav pro soutěže v hale možnost použití pneumatik u kočárů a tato změna může být aplikována již v halové sezóně 2021. Viz „ČLÁNEK 996: PRAVIDLA SOUTĚŽÍ SPŘEŽENÍ V HALE
996.5. Vozy a úbor soutěžících996.5.6. Ve všech zkouškách jsou předepsány vozy maratónského typu. Pneumatiky jsou povoleny.“