Kvalifikační podmínky pro finále ZLATÉ PODKOVY 2020

Vyhodnocovat se budou jen kvalifikační kola spřežení.

Vyhodnocení se provádí z výsledkových listin soutěží, zahrnutých do kvalifikačního kol Seriálu závodů Zlatá podkova. (H1, H2, P2).

H4 kvalifikaci na finále mít nemusí.

Přihlášky na finále ZP budou DVOUkolové:

1.kolo přihlášek na finále ZP

V rámci prvního kola přihlášek do finále seriálu 55. ročníku závodů ZP mohou podat přihlášku první tři umístění v soutěžích H1, H2, P2  z uskutečněných kvalifikačních kol roku 2020

2.kolo přihlášek na finále ZP

V rámci druhého kola přihlášek do finále seriálu 55. ročníku závodů ZP může podat přihlášku zájemce, který dokončil ve své kategorii alespoň jedno kvalifikační kolo zahrnuté do seriálu závodů ZP v roce 2020 nebo v roce 2019.

Záměrem pořadatele finále ZP 2020 v Humpolci je účast 30 účastníků v soutěžích spřežení.

Více informaci včetně detailního rozpisu finále ZP 2020 naleznete v Přehledů akcí – ZP Humpolec 2020

Social profiles